Menu & Search
一按抽真空 THOMSON TM-FVS003S真空包裝機

一按抽真空 THOMSON TM-FVS003S真空包裝機

呢排除咗抽濕,仲可以留意下抽真空


古語有云:食唔晒倒咗就嘥晒。眼闊肚窄向來係人類經常犯的錯誤,叫一大埋外賣食兩啖就唔要當然係人辦,不過有時烹調又好,開零食又好都總可能有食剩的可能,所以如果有部真空包裝機,就可以將剩下的食物保存之後再用。

Thomson TM-FVS003S 真空包裝機,可以把膠袋包裝的食物抽真空再封好。只需打開上蓋再按下按鈕,就可以進行真空程序,亦可以選擇以手動操控,以保持蛋糕、餅乾等食物的形狀,或為有汁食物抽至真空。機內設有的隱藏式吸口,可以避免吸入汁液而導致損壞的問題。

160216-Thomson-FVS003S-00
抽真空除了用作保存食物用途之外,更可用作醃肉之用,因為在真空情況下可以加速入味,而且更可在冷藏後直接浸水加快解凍時間,又不會影響本身味道。另外真空包亦可用在慢煮食物時使用,慢煮棒的好朋友。如果想知更多慢煮玩法,記得繼續留意 hogar.hk 介紹。

售價:$899(Good Century 3619 6500)