Menu & Search
齊撐黃色 網購Nespresso機一千有找

齊撐黃色 網購Nespresso機一千有找

Nespresso都出手喇,一千元有找,而且黃色更加正!


臨近聖誕,優惠特別多,的確令人好難忍手,尤其對咖啡粉絲來講,就更加頭痛,繼之前NESCAFE買capsule送咖啡機,今次就輪到Nespresso出手,機價仲一千元有找!

由即日起,到Nespresso香港網站,購買鮮黃色版Inissia咖啡機,可以優惠價$998購買(原價$1,388),而其他顏色亦可有$300優惠,其實今次Nespresso優惠,絕不止得Inissia,幾乎全線有得減,當中Nespresso U及Pixels同樣有得減$300;而Lattissima Touch、Umilk Pure、Delonghi Lattissima、Maestria、Lattissima Pro及Gran Maestria更減$500,想歎個暖笠笠的聖誕節,係時候出手。

ADSFASDFASDF

 

網址:https://www.nespresso.com/hk/zh/home