Menu & Search
又蒸又煮又燉 PureLiving Umami

又蒸又煮又燉 PureLiving Umami

老人家其實唔係幾喜歡人打邊爐,話熱氣又無益,咁如果食今期流行湯蒸火鍋,可以保持食材的原汁原味營養不會流失,相信無人會反對這種低油又保存鮮味的食法,PureLiving Umami 蒸鮮鍋正好適合以秋冬的飲食。


老人家其實唔係幾喜歡人打邊爐,話熱氣又無益,咁如果食今期流行湯蒸火鍋,可以保持食材的原汁原味營養不會流失,相信無人會反對這種低油又保存鮮味的食法,PureLiving Umami 蒸鮮鍋正好適合以秋冬的飲食。151125-pureliving-umami-01

Umami 蒸鮮鍋具採用特殊專利加熱技術,可以在2 – 15 秒的超高速產生 100 度高溫蒸氣,把放置在活動蒸架上的食材透過蒸氣循環方式把食物蒸熟,更可把精華留在湯汁之內,而且以水蒸氣烹調的食物,比其他烹調方法更加可以保存鮮味及嫩滑。而透明儲水底座亦確保可以看見水量,更加安全及容易掌控蒸氣排放量。

151125-pureliving-umami-02 151125-pureliving-umami-03

由11月 26-30 日於沙田、大埔及荃灣一田百貨即可以優惠價$1,888購買Umami蒸鮮鍋櫃(蒸鮮紅、寶石藍兩色) 售價$2,488(PureLiving 2377 0788)