Menu & Search
【 咖喱牛腩飯 】 新廣南餐室

【 咖喱牛腩飯 】 新廣南餐室

今日差唔多去到食晏晝飯嘅時候,一心諗住打俾主編老友,叫佢一齊返新蒲崗食晏晝飯,點知佢話俾我知今日有發佈會,請佢食好好味嘅咖喱,叫我自己食自己!無情情俾個臭男人請我食咁大個檸檬⋯⋯咁啱又喺豪華戲院附近睇緊材料,嬲嬲地自己走去上海街,去新廣南餐室食個咖喱牛腩飯先返公司!

今日差唔多去到食晏晝飯嘅時候,一心諗住打俾主編老友,叫佢一齊返新蒲崗食晏晝飯,點知佢話俾我知今日有發佈會,請佢食好好味嘅咖喱,叫我自己食自己!無情情俾個臭男人請我食咁大個檸檬⋯⋯咁啱又喺豪華戲院附近睇緊材料,嬲嬲地自己走去上海街,去新廣南餐室食個咖喱牛腩飯先返公司!


咖喱牛腩飯~

好話唔好聽呢度個咖喱牛腩飯,係我啱啱跟住我表哥做設計時已經嚟幫襯,仲要唔係成日嚟食嘅⋯⋯係有咩開心嘢值得慶祝嘅時候先至會走來食個咖喱牛腩飯!呢個牛腩飯我真係食咗廿幾年,佢嘅味道都始終如一!牛筋完全係唔會韌!港式螢光咖喱炆到完全入晒味,略嫌佢啲薯仔真係少咗啲!真係坊間賣行廣告,話啲咖喱好食嗰啲連鎖式快餐店嘅咖喱,完全唔可以擺喺同一個時空裏面!


後記:以前上海街附近其實真係有好多好嘢食,不過隨着年月嘅洗禮,朗豪坊成為旺角地標之後,唔少有回憶同埋歷史嘅餐廳,都敵唔過租金慢慢地消失了!還望呢一類有歷史價值嘅餐廳可以唔好咁快消失晒喇!


新廣南餐室 |
旺角上海街631-633號地下

唔想錯過我哋嘅內容,記得贊好 hogar.hk Facebook 專頁 youtube 頻道