Menu & Search
【 番茄牛肋條意大利粉 】 LE Cafe

【 番茄牛肋條意大利粉 】 LE Cafe

農曆新年放完個長假期過後,開始埋頭苦幹工作嘅一個星期五,我同好友趷趷剛去 紅磡 見客,睇下來年嘅新工作,見客過後,我哋走咗去附近一間 Le Café 餐廳速食咗個晏晝!


【 番茄牛肋條意大利粉 】 LE Cafe | 紅磡 | 《羆食堂》

番茄牛肋條意大利粉~

頂你個肺,呢一間小店個意大利粉絕對係有一個驚喜!蕃茄意粉感覺有如燴意粉一樣,每一條意粉都平均分布咗番茄醬喺表面,牛肋條炆煮過亦都十分入味!

後記:呢間鋪頭小店,係我中學同學 Edwin 仔強烈推介,叫我一定要試吓嘅意粉鋪頭!從我目測呢一間小店裏面,都係一家人努力經營嘅小店,亦都係本熊少爺最鍾意幫襯嘅嗰一種家庭式鋪頭!我絕對誠意推介呢一間小店,等本熊少爺下個禮拜搵日,一於走去試吓佢哋其他嘅意大利粉先!


L Cafe|紅磡寶其利街35號華寶大廈地下

唔想錯過我哋嘅內容,記得贊好 hogar.hk Facebook 專頁 youtube 頻道