Menu & Search
《羆食堂》 | 垣記雞蛋卷 @ 土瓜灣

《羆食堂》 | 垣記雞蛋卷 @ 土瓜灣

肥熊人:放喺公司、屋企用嚟招呼三五知己都相當冇得頂㗎! 【網址】http://www.hogar.hk/column/uma/160227-uma/ ‎ #垣記雞蛋卷 #土瓜灣 #小店


每次到土瓜灣相熟車房維修汽車,我總會到附近的垣記雞蛋卷,買一、兩包鳳凰卷及蛋卷來吃。到來的原因並不是因網上吹噓點樣好食,我吃的是一種回憶的味道!


其實早在廿多年前已常常牽着媽媽手,在聖三一背後小路的小小鐡皮檔,幫襯伯伯一包用雞皮紙袋入好,即叫即做的小食。現在每次吃起來也會想起當天的情景!

160227-uma-01
蛋卷雖然冇華麗包裝,但入口濃濃蛋香鬆脆美味~

 

160227-uma-02
鳳凰卷內預先炒香嘅芝麻、椰絲配合得天衣無縫,經常不用15分鐘行殲滅一包!

放喺公司、屋企用嚟招呼三五知己都相當冇得頂㗎!

溫馨小貼士:小店每日朝早新鮮製造,好多數下午兩、三點就已經賣曬⋯⋯都好搶手㗎

垣記雞蛋卷
160227-uma-04
土瓜灣馬頭圍木廠街38號